EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.04.2020 г.

10.04.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

MНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Осигурява се допълнително финансиране от оперативните програми за справяне с пандемията от коронавирус в страната

 

 

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание.

 

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. Допълнението се налага във връзка с въведеното извънредно положение заради пандемията от коронавирус COVID-19 и изпълнение на предвидените в законодателството мерки. Целта на нормативната промяна е осигуряването на допълнителни средства за справяне с епидемиологичната обстановка в страната.

 

Правителството одобри също да бъде осигурен и заплатен транспортът на закупените от Китай и одобрени с Решения на МС 1 176 770 бр. предпазни маски тип KN95 за еднократна употреба, 50 респираторни апарата и 1 000 000 бр. медицински маски тип KN95. Със същия транспорт ще бъдат доставени и получените до момента дарения от Китай за България.

 

На извънредното заседание Министерският съвет одобри още и проект на Договор между Министерството на здравеопазването и OSANG Healthcare Co., Ltd за доставка на тестове за COVID-19. Правителството упълномощава министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише договора, както и да закупи 300 комплекта (всеки по 100 теста), или общо 30 000 теста на стойност 303 000 щатски долара. Със своето Решение МС се съгласява да бъдат заплатени допълнително транспортните разходи и прилежащите мита, данъци и такси. Причина за сключване на договора е, че бързото разпространение на вируса в световен мащаб многократно увеличи търсенето на тестове за откриване и диагностика на COVID-19, като всички държави, в това число и България, към настоящия момент изпитват затруднения при осигуряването на реактивите. Тестовете, които ще бъдат закупени, са Real-time PCR и притежават сертификат за употреба в Европейския съюз за диагностика на COVID-19. Договорът не е с фиксирани крайни количества и по него могат да се правят допълнителни заявки за доставка на тестове в зависимост от необходимостта.

 

Съгласно друго правителствено решение министърът на здравеопазването следва да внесе промени в издадените заповеди за извънредното положение, с което да бъде осигурен безпрепятствен достъп на транспортните средства, превозващи сезонни земеделски работници, до обработваемите селскостопански площи. Транспортните средства следва да бъдат дезинфекцирани от населените места, от които тръгват, а работодателите да осигурят лични предпазни средства - ръкавици и маски. Целта на промените е да се осигури засаждането, отглеждането и прибирането на земеделската продукция в условията на обявената пандемия от COVID 19.

 

Министерският съвет одобри и позицията на Република България за участие в неформална видеоконференция на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, част „Образование“, на 14 април. Председателството на Съвета на ЕС ще проведе политически дебат на тема „Последствия от новия коронавирус (COVID-19) върху образованието и обучението“. По време на обсъждането България ще постави акцент върху използваното в момента обучение в електронна среда от разстояние в различните сектори на образованието - средно, професионално, приобщаващо и висше образование. Ще бъдат посочени прилагани практики от този вид обучение, което към момента се осъществява успешно в България. Ще бъде представена информация за осъществяване на непрекъснатост на оценяването и предвижда ли се отлагане, анулиране или промяна на изискванията по отношение на изпити (НВО и ДЗИ) и записването в училища и университети. В допълнение ще бъдат посочени и използваните средства от ЕС, с които ще бъде подпомагано образованието и обучението след последствията от коронавируса.

 

 

 

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 163 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕ­ТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУР­НИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ С НАЗЕМНИ АГЕНТИ, КАРГО ФИРМИ И ПРЕВОЗВАЧИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТА НА ЗАКУПЕНИТЕ ОТ КИТАЙСКАТА НАЦИОНАЛНА ФАРМА­ЦЕВТИЧНА КОРПОРАЦИЯ ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ - КИТАЙ, ЛИЧНИ ПРЕД­ПАЗНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И OSANG HEALTHCARE CO. LTD ЗА ДОСТАВКА НА ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19.

Внася: министърът на здравеопазването

 

  1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗО­ВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ФОРМАТ „ОБРАЗОВАНИЕ”, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 АПРИЛ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

  1. ДОКЛАД ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната