EN

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе онлайн заседание на 13 октомври

13.10.2020

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе онлайн заседание  на 13 октомври 2020 г., вторник, от 14.00 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

  1. План за действие за изпълнение на Националното тристранно споразумение.

 

  1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

 

  1. Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

 

  1. Разни.