EN

България се включва в Седмицата на откритото управление по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

11.05.2023

С публична дискусия на тема „Открито управление – цел и фокус на доброто управление“ страната ни се включва в традиционната Седмица на откритото управление, провеждана от 8 до 12 май в 75 държави по света.

 

Вицепремиерът Атанас Пеканов, председател на Съвета за координация по „Партньорство за открито управление“, ще представи в Министерския съвет утре, 11 май, участието на България в инициативата, която има за цел гарантиране на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяването на гражданите, борбата с корупцията и използването на новите технологии в управлението.

 

Акцент ще бъде поставен върху ІV Национален план за действие на България, изготвен и осъществяван в партньорство между неправителствени организации и администрации. Изпълнението на четири от най-интересните и с висок обществен потенциал мерки от Плана ще бъде представено от инициаторите им – събиране и обобщаване на информацията за публичните разходи за преодоляване на последиците от ковид пандемията; изработване на проект на Закон за доброволчеството; разработване на стандарти за онлайн петиции на гражданите; създаване на национална Рамка за оценка на качеството на образованието у нас.

 

Представители на технологичния сектор, академичните среди, граждански организации за защита на човешките права и администрации ще дискутират публично темата „Изкуственият интелект – регулация и бъдеще“. Необходимостта от разработване на национални стандарти за приложението на изкуствения интелект, в съответствие с подготвяните европейски регулации, е също една от мерките в Националния план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“.