EN

Премиерът Главчев: Отпускаме 250 млн. лв. за „Мини Марица-изток“

25.04.2024

Още тази сутрин правителството отпусна 200 млн. лв. за „Мини Марица-изток“. В кратки срокове ще бъдат предвидени и допълнителни 50 млн. лв. съобразно приетото днес решение на Народното събрание. Това стана ясно след срещата на премиера Димитър Главчев и министъра на енергетиката Владимир Малинов с представители на енергетици и миньори.

 

Съгласно правителственото решение държавата ще увеличи поетапно акционерното си участие в капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД чрез парична вноска. Със средствата ще бъде увеличен капиталът на „Мини Марица-изток“ ЕАД за обезпечаване на всички необходими дейности и мероприятия за възстановяване на нарушените територии и привеждане на находище „Източно маришки въглищен басейн“ в устойчиво състояние.

 

Решението е средносрочно и ресурсът ще бъде заложен за следващите 4-5 години, подчерта енергийният министър Владимир Малинов. По думите му това ще позволи тази базова мощност да продължи своята работа, без социално напрежение и съобразно екологичните изисквания. Енергийният министър изтъкна, че финансовото състояние на „Мини Марица-изток“ е изключително влошено. Към момента по сметките на дружеството са налични едва 6 млн. лв., като само за заплати са нужни 27 млн. лв. месечно. Няма никакъв заделен ресурс, добави министър Малинов. Причина за това състояние е както пазарната конюнктура, така и отнемането на печалбите на дружеството през изминалата година.

 

Министърът на енергетиката посочи още, че престои да бъде изменена инвестиционната програма на „Мини Марица-изток“, като изпълнението и контролът ще бъдат реализирани съвместно със синдикатите. Това ще бъде допълнителна гаранция за публичното и прозрачно разходване на средствата.

 

Постановлението и Решението на МС за промени по бюджета на Министерството на енергетиката и за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на БЕХ ЕАД ще влязат в сила от датата на получаване на положително решение за държавна помощ от Европейската комисия или на становище, че увеличаването на капитала не представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.