EN

Премиерът Донев: Да запазим водещата роля на България като нетен износител на електроенергия и балансьор за региона е основен приоритет

17.01.2023

Гарантирането на енергийната и националната сигурност и запазването на водещата роля на България като нетен износител на електроенергия и балансьор за региона е приоритетът, който премиерът Гълъб Донев посочи като водещ в изготвената от служебния кабинет стратегия за развитие на българската енергетика през следващите 30 години. Проектът на Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на България за периода 2023-2053 г. беше представен по време на кръгла маса, организирана от Министерството на енергетиката.

 

„В условия на енергийна криза България не разполага с утвърдена стратегия за развитие на енергетиката. Без стратегически документ, който да задава ясни цели за развитието на сектора, всяко правителство ще напомня за човек в тъмна стая, който търси ключа за осветлението“, отбеляза премиерът Гълъб Донев. Министър-председателят припомни, че посоката за развитие на енергетиката в България е ясно определена в Закона за енергетиката. Премиерът Донев постави акцент върху основните цели на закона, а именно - създаването на предпоставки за: качествено и сигурно задоволяване на потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ; енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси; създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар; енергийни доставки при минимални разходи. „Същинският въпрос е: Как в условията на глобална енергийна криза, усложнена геополитическа обстановка и стремеж на ЕС към декарбонизация на икономиката, да бъдат постигнати тези цели? Затова Визията е не просто необходима, а задължителна“, подчерта министър-председателят.

 

Премиерът Гълъб Донев напомни също, че със свое решение Народното събрание задължи служебното правителство в срок до 31 март 2023 г. да предоговори Националния план за възстановяване и устойчивост в сектор енергетика. Според министър-председателя предоговарянето на плана е немислимо без стратегическа визия за развитието на електроенергийния сектор за следващите поне 30 години. „Визията отразява националните специфики в областта на енергийните ресурси и общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката в светлината на Европейския зелен пакт“, добави премиерът Донев.

 

В изказването си министър-председателят специално отличи усилията, положени в последните месеци от страна на Министерството на енергетиката, за анализ на състоянието на енергийния сектор и изготвянето на стратегията.

Видео

18.01.2023