EN

Отменено е решението за създаване на МБАЛ „Мама и Аз“

01.05.2024

Министерският съвет отмени решението за създаване на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, гр. София.

По-рано днес премиерът Димитър Главчев разпореди незабавната отмяна на правителственото решение и заяви намерение да бъде потърсена отговорност на хората, които са го предложили за разглеждане. Министър-председателят ще поиска също писмени обяснения от министъра на здравеопазването за фактите и обстоятелствата по случая.