EN

Мерки за подкрепа на бизнеса в условията на ковид отраничения

15.01.2022

 

 

Мерки за подкрепа на бизнеса за преодоляване на икономическите последствия от петата вълна на COVID-19:

 

Етап

Здравни мерки

Образователни мерки

Мерки за бизнеса

1-ви

Спазват се основните противоепидемични мерки

Присъствено обучение

„60 на 40“;

Проект „Патронажна грижа +“;

Проект „Запази ме +“;

Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане;

Фонд на фондовете Програма „Възстановяване“;

През ББР програма „Възстановяване“;

През ББР програма „Подкрепа на туризма“;

9% ДДС;

Допълнителни насърчителни схеми в сферата на туризма:

-Компенсиране на загуби

-Възстановяване на средства на туроператори;

„Етап 4“

 

2-ри

Граничен контрол;

Препоръка за дистанционна работа на 50% от персонала

Преустановяват се заниманията по интереси

3-ти

Ограничаване на капацитета до 50% и работа до 22 часа на обекти и дейности

Ежеседмична ротация на 50% от паралелките

4-ти

Преустановяване на дейност на обекти и заведения; функционират само обекти от първа необходимост и критична инфраструктура

Присъствено обучение само за 1-4 клас

 

 

 

 

Детайли за мярката, касаеща "Етап 4": 

 

Допустими кандидати

Размер на помощта

Референтен период

Допустими икономически дейности КИД 2008

Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки. При настъпване етап 4 на пандемичния план, със заповед на министъра на здравеопазването, предприятия, които директно са преустановили изцяло стопанската дейност при налагането на противоепидемични мерки (при пълно затваряне), за периода на затваряне .

20% безвъзмездна финансова помощ от  средногодишните „нетни приходи от продажби“ за цялата 2021г.

Максимален размер на помощта 100 000 лв.

Засегнатите от обекти/дейности за същия календарен период в рамките на периода от 1 март 2019 г. до 29 февруари 2020 г., за срок до отпадането на съответното основание за преустановяване на дейността, а в случай че обектите не са извършвали дейност или дейността не е осъществявана през посочения период, за месец октомври 2020 г. (приложимо за предприятия, които след 01.01.2020 са започнали или възобновили дейност, преустановена с посочените заповеди), за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца, за предприятия.

- 85 „Образование“

- 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;

- 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;

- 90 „Артистична и творческа дейност“;

- 91.02 „Дейност на музеи“;

- 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;

- 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;

- 59.13 „Разпространение на филми и телевизионни предавания“;

- 59.14 „Прожектиране на филми“;

- 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;

- 55 „Хотелиерство“

- 56 „Ресторантьорство“;

- 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ (отнася се само за дейности в областта на балнео- и хидротерапията, извършвани в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове и таласотерапевтични центрове);

- - 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;

- 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“

- 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“;

- 96.01 „Пране и химическо чистене“

- 96.02  „Фризьорски и козметични услуги“

- 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;

- 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

- 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:

- 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;

- 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;

- 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;

- 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;

- 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);

- 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);

- 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);

 

* Посочените в таблицата икономически дейности могат да бъдат изменяни в съответствие със Заповедите на министъра на здравеопазването.