EN

Какво свърши правителството в шестия месец от управлението

11.12.2023

 

България е в топ 7 по ръст на икономиката в ЕС през третото тримесечие (юли – септември). През третото тримесечие у нас има ръст на брутния вътрешен продукт от 1,8%, според експресните данни на НСИ. Въпреки рецесията, която се наблюдава в Западна Европа, българската икономика продължава да расте с близо 2%. В същото време инфлацията в България продължава да се забавя и вече е на най-ниското си ниво за последните две години. През октомври статистическият институт отчита, че ръстът на потребителските цени пада до 5.8% на годишна база.

 

България отчита и рекорден ръст на преките чуждестранни инвестиции за последните 15 години. Те са достигнали над 3,1 млрд. евро, според предварителните данни на БНБ, като увеличението е с над 1 млрд. евро или близо 50% повече, спрямо същия период на миналата година.

 

На този фон правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Предвижда се растежът на БВП да се ускори до 3,2% заради ръста на инвестициите в икономиката и да достигне 205,8 млрд. лв. За 2025 г. и 2026 г. БВП ще се повишава с по 3%, очаква се трайно увеличение на доходите на българските граждани с около 11% -  в такъв размер е и увеличението на пенсиите. Има ръст на минималната работна заплата от 780 на 933 лв.

 

Параметрите на бюджета за периода 2024-2026 г. са разработени в рамките на Маастрихтските критерии, като за сектор „Държавно управление“ дефицитът е 2,9% от БВП за 2024 г., 3,0% от БВП за 2025 г. и 2,5% от БВП за 2026 г., с което страната ни покрива един от ключовите критерии за присъединяване към еврозоната.

 

За първи път в този бюджет инвестиционната програма е изнесена в приложения, така че да са прозрачни и ясно проследими всички национални и общински инвестиционни проекти. Ключовите политики са свързани с подобряване на демографската картина в страната - заложени са редица мерки, свързани с грижата за деца и помощ към родителите, които ги отглеждат. В проектобюджета се запазват основните данъчни ставки, а предложенията за промени са свързани с изсветляване на икономиката, така че да се подобри събираемостта на данъците.

Инвестиции за бъдеще и бизнес с по-висока добавена стойност

С бюджет от 293.4 млн. лв. започна първата мярка по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Отворени са процедури за кандидатстване за внедряване на иновации в българските компании. Могат да кандидатстват онлайн до 31 януари 2024 г микро-, малки, средни фирми и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори.

Сертификат клас „А“ за инвестиция за откриване на офис за разработване на софтуер в България бе връчен на компанията „Фьоникс Фарма ИТ Сървисиз“. Новият инвестиционен проект е на стойност 500 000 лв. и предвижда разкриване на 80 нови работни места.

Успешна трета мисия по Шенген потвърди, че България противодейства все по-успешно на незаконната миграция

Еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон определи наскоро проведената мисия в България, в която се включиха експерти от 13 държави-членки на ЕС, като “наистина успешна” и потвърди целта си с Румъния да станат част от Шенген още тази година.

В съответствие с приоритетите на ЕС България засили усилията си в борбата с каналджийството. Благодарение на усилията на „Гранична полиция“ и останалите полицейски структури общо към 193 000 нелегални мигранти са спрени по пътя им към Европа до края на ноември тази година. Усилията за осигуряване на сигурността по външната граница на ЕС и на българска територия допринесоха за намаляване на засиления миграционен натиск по маршрута по Западните Балкани с почти 25% през 2023 в сравнение с миналата година.

 

Пълна мобилизация за отстраняване на авариите и защита на населението от снежното бедствие в цялата страна

 

Всички институции работиха в синхрон и при пълна мобилизация за превенция и отстраняване на авариите и защита на хората в цялата страна при снежното бедствие в края на ноември. Министерствата и техните агенции и дружества бяха в готовност предварително и предотвратиха тежки инциденти и непреодолими щети. В сътрудничество с местната власт беше възстановен нормалният ритъм в населените места, а отговорните институции отговаряха денонощно на сигнали за проблеми.

 

Случаите включваха съдействие на блокирала пътническа влакова композиция с общо 150 човека в община Сунгурларе, евакуация на 38 души от аварирал автобус в община Ловеч, на 24 украински граждани, блокирани между село Оброчище и град Балчик, на 15 туристи край Плевен, на 25 души от хижа Академик и 43 от хижа Върховръх в община Пловдив. Оказано е съдействие на закъсали около 30 автомобила и 50 лица, от които 10 деца, в района на Павликени. В област Враца е спасен бедстващ болен човек, блокиран в снежните преспи. Оказано е съдействие и за преминаването на линейка с новородено на командно дишане през блокиран участък.

 

Навременна и адекватна подкрепа там, където е най-необходима

 

Инициативата “Достъпно за вас”, за осигуряване на по-ниски цени за българските потребители на хранителните продукти от първа необходимост вече предлага трайно намалени цени в над 400 магазина в цялата страна. Само за три седмици, от старта на кампанията на 15 ноември, в нея се включиха няколко национални вериги, както и регионални партньори с покритие от магазини в областите - Сливен, Плевен, Русе, Варна, Шумен, Търговище, Бургас, Дупница, София област и др. Резултатите показват намаление от средно 10% на стоки като олио, брашно, захар, сезонни плодове и зеленчуци.

 

Близо 325 000 души получиха помощи за отопление за отоплителния сезон година. Подкрепа е предназначена за петте месеца на зимния период – от ноември до март, като тази година средствата възлизат общо на 546,95 лв. В допълнение, Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри още 46 000 домакинства да получат еднократна добавка в размер на 148,35 лв. за компенсиране на повишените си разходи за отопление през миналия зимен сезон.

 

Правителството отпусна еднократна финансова помощ от 1512 лв. в подкрепа на пострадалите от природните бедствия на 4 ноември семейства в областите Смолян, Силистра, Разград, Търговище, Шумен и Варна и на 18 ноември в област Варна. Със средствата ще бъдат подпомогнати около 450 домакинства, по чиито къщи бяха нанесени сериозни щети от ураганните ветрове и силните дъждове.

 

Визия за промяна в образованието с фокус върху практичните знания и умения

 

Много повече практически и междупредметни задачи ще има още от тази година на изпитите за Национално външно оценяване на учениците, които завършват 10. клас. От следващата учебна година за първи път подобен формат изпит ще се проведе и за децата от 4. клас. Учениците, които в момента са в 5. клас, ще бъдат първият випуск, който ще се яви на изцяло нов формат за изпита след 7. клас през 2025/2026. МОН актуализира и учебните програми по компютърно моделиране, което се изучава в начален етап и по информационни технологии за гимназистите в 8 и 10 клас. С промените се застъпват повече практически задачи за учениците.

 

Продължава финансирането на дейности по националните програми за образование. Отпуснати са близо 45 млн. лв., сред които и по „Заедно в изкуствата и в спорта“, „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, „Хубаво е в детската градина“, ,,Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ и „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“.

 

Осигурени са и допълнителни 32 500 000 лв. за подобряване на материално-техническата база на професионални гимназии в различни области на страната с решение на правителството. Стартира и процедурата за изграждане на Националния СТЕМ център към Министерството на образованието и науката в София Тех Парк.

 

Министерският съвет одобри 267 300 лева за изплащане на 370 стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г. Отпуснати са и 783 279 лева за компенсации на семействата на деца, за които не е осигурено място в детска градина за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г.

 

Двадесет и пет научни обекта ще бъдат доизградени и модернизирани с 55 727 365 лв., реши правителството - за закупуване на специализирана апаратура, с която да се извършват качествени изследвания според световните стандарти.

 

Междувременно Министерството на образованието и науката потвърди, че български учени от института INSAIT ще си партнират с НАСА, ЦЕРН, водещи университети като Харвард, Бъркли и Йейл и корпорации от ранга на Sony, Intel и Dell в мисията да гарантират отворен изкуствен интелект.

 

Устойчиво енергийно развитие и стратегически проекти за позициониране на България като ключов фактор за енергийната свързаност на Балканите

 

Министерството на енергетиката започна обществено обсъждане на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. Преходът към нискоемисионна енергетика поставя на първо място и обръща внимание на регионите, изправени пред най-големите предизвикателства. Сигурността на енергийните доставки и мрежовата инфраструктура, устойчивото използване на местните енергийни ресурси, декарбонизацията, демократизацията и децентрализацията, както и енергийната ефективност са сред стратегическите цели за развитие на енергийния отрасъл, записани в проекта. Към тях се добавят и интегрираният и либерализиран пазар на енергия, както и новите технологии, иновациите и научните изследвания.

 

ЕК включи два големи проекта с българско участие в Първия списък на проектите от общ интерес. И двата проекта са трансгранични и позиционират България като ключов фактор за енергийната свързаност на Балканите. Проектът на държавния "Булгартрансгаз" (БТГ) и на гръцкия ДЕСФА за създаване на водороден интерконектор между Солун и София предвижда изграждане на инфраструктура - нов тръбопровод с дължина около 250 км и две компресорни станции в района на Дупница и Кулата. Вторият проект - „Кармен 2“, е съвместен между българския електропреносен оператор ЕСО и румънските преносен оператор „Транселектрика“ и разпределителното дружество Delgaz Grid S.A. Той предвижда дигитализация и разширяване на електропреносната мрежа на Североизточна България и Румъния с цел модернизиране и увеличаване на нейните преносни способности за присъединяване на новоизграждащите се ВЕИ мощности.

 

Допълнителни възможности за спорт и активен начин на живот

 

Министър Димитър Илиев утвърди пилотната Програма „Спортът - начин на живот“ с бюджет от половин милион лева. Програмата насърчава здравословния и активен начин на живот, като подобрява условията за организиране на масови спортни състезания, осигурява възможност на хора над 18 г. да участват в тях и да бъдат мотивирани да са физически активни.

 

Министерството на младежта и спорта утвърди и Програмата за финансово подпомагане развитието на спортните клубове за 2024 г. Съгласно програмата ще бъдат финансирани клубове от 57 вида спорт като заложеният бюджет е 15 милиона лева, което с около 2 милиона лева повече спрямо 2023 г. Допълнителна възможност за финансиране на проекти в областта на спорта, насочени към младежи, ще има и по втората процедура по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 а от Закона за хазарта, която също приключи през ноември.

 

Прозрачност в управлението на културата и напредък с международно значение за България

 

За първи път Министерството на културата ще обяви публично номинациите за нови членове на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“. Решението е поредна стъпка към въвеждане на прозрачност и конкурсно начало в управлението на проектите и бюджетите на министерството.

 

Над 1700 експоната от 18 български музея бяха включени в изложбата „Сребърна Тракия“ в Северна Македония. Подобна мащабна археологическа изложба се представя за първи път в западната ни съседка и ще гостува на Археологическия музей в Скопие до 7 април 2024 г.

 

ЮНЕСКО избра отново България за Център за опазване на живото културно наследство. Центърът се управлява изцяло от български екип и е един от 8-те в света с „Категория 2“, чиято мисия е опазването на нематериалното културно наследство на човечеството.

 

Междувременно, правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2023 г. в размер на 400 000 лв. за финансова подкрепа за Рилския манастир „Свети Иван Рилски". Манастирът е сред най-значимите културни паметници в България, символ на страната, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

 

Достъп до медикаменти и аптеки в цялата страна

 

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков издаде заповед, с която се забранява износът на инсулинови медикаменти до 31 декември 2023 г. В нея освен инсулини и аналози, със забрана за износ са и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възраст.

 

Министерство на здравеопазването отчете напредък и по още една важна за хората тема - изготвен е проект на Национална аптечна карта, с която се определят населените места с недостиг на аптеки чрез извършване на внимателен анализ на достъпа на населението до аптеки.

 

По-добра свързаност и управление на транспорта с визия

 

Сертифицирано е първото болнично хеликоптерно летище за системата HEMS. То е изградено на територията на МБАЛ „Уни Хоспитал“ в Панагюрище и е едно от шест вече построени, като други четири са в процес на проектиране.

 

Всички патрулни автомобили на ИА „Автомобилна администрация“ са оборудвани с ПОС терминали от тази есен. Те са свързани с електронната система за контрол на Агенцията, в която са и наказателните постановления. По този начин ще бъдат улеснени гражданите и ще бъде завишена многократно събираемостта на задълженията.

 

Жителите и гостите на Стара Загора ще пътуват през изцяло обновена жп гара. Това е поредната стъпка за подобряване на качеството на железопътния транспорт в страната, който в последните десетилетия е оставен на самотек. Междувременно в София започна строителството на разширението на Линия 3 на метрото, като проектът включва 6 км. метролинии и 6 нови метростанции и осигурява свързаност на още 4 столични квартала с мрежата на метрото.

 

Цялата информация на българските морски пристанища, събирана досега на физически носители, вече е интегрирана в национална система за електронен обмен на информация. Междувременно приключи и първият етап от ремонтната програма на Фериботен комплекс – Варна, на стойност 5,5 млн. лева. 

 

Близо 400 000 българи от 140 общини в отдалечени райони, в които няма добре развита свързаност, ще имат достъп до високоскоростен интернет със скорост 1 Gbps по оптична мрежа и ще бъдат покрити с 5G мобилна мрежа. Министерството на финансите и Министерството на транспорта и съобщенията сключиха споразумение за изпълнение на инвестиция от близо 470 млн. лв. - средства от Плана за възстановяване и устойчивост.

 

Гражданите ще бъдат известявани по имейл или SMS при издаване на наказателно постановление или електронен фиш от страна на МВР. Услугата е разработена от МЕУ и МВР и е поредна стъпка към модернизиране на администрацията за облекчаване на гражданите, в сътрудничество между институциите.

 

Защита на държавния интерес в неизгодни сделки за десетки милиони лева

 

Държавата ще си върне близо 45 млн. лв. от изпълнителя на нереализирания правителствен комплекс. Кабинетът стартира процедура на възстановяване на тази сума към ДКК от изпълнителя, на който са били платени през 2020 г. авансово над 70 млн. лева без ДДС. Министерството на икономиката и индустрията сезира ДАНС и прокуратурата и за над 97 милиона лева нанесени щети на държавата, заради купено задължение от ДКК през 2018 г., който все още е в баланса на ДКК.

 

Вътрешният туризъм на България е възстановен на нивото от 2019, а входящият на 90%

 

Националният статистически институт отчита, че вътрешният летен туризъм е възстановил позициите си напълно до нивата преди пандемията от COVID-19, a входящият е възстановен на 90%. Данните са за периода от началото на юни до края на септември. Междувременно Министерството на туризма работи приоритетно за възстановяване на позициите на страната ни на Скандинавския пазар. Отчита се напредък и в отношенията с Гърция, с която България подписа Програма за съвместни действия в областта на туризма и получи награда за най-представителен щанд на туристическо изложение PHILOXENIA. През шестия месец от управлението България бе представена и на престижни форуми в Италия, Полша, Испания, Великобритания и Австрия.

 

Междувременно министър Динкова стартира заедно с представители на големите зимни курорти подготвянето на промени, с които да се стимулират модернизацията и конкурентоспособността в сектора. Те ще се фокусират върху решаване на изоставени във времето проблеми, сред които подобряване и обновяване на инфраструктурата, включително и пътните табели.

 

Какво свърши кабинетът за първите 30 дни

 

Какво свърши кабинетът за вторите 30 дни

 

Какво свърши кабинетът за третите 30 дни

 

Какво свърши кабинетът за четвъртите 30 дни

 

Какво свърши кабинетът за петите 30 дни