EN

Премиерът Стефан Янев участва в среща на координационното звено по механизма за обхващане и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици

02.09.2021