EN

Изказване на министър-председателя Стефан Янев пред държавните и правителствените ръководители във втория ден на Световната среща на лидерите в рамките на 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Глазгоу

02.11.2021