EN

Велислав Минеков - служебен министър на културата

 

Велислав Минеков е професор в Националната художествена академия (НХА).

 

Завършва образованието си в Националната художествена академия и специализира в Хамбург, Германия.

 

Преподавател е по скулптура, металодизайн, художествено метолеене, художествено каменоделие и реставрация в България, Германия, Турция и ОАЕ.

 

Представен е с монументални и кавалетни творби в България, САЩ, Германия, Русия, Украйна, Корея, Испания, Италия, Люксембург, Холандия, Дания, Швеция, Швейцария, Сингапур, Китай, Мароко, Ливан, Босна, Сърбия, Бразилия и Обединените арабски емирства.

 

Награждаван е като участник в множество международни симпозиуми, конкурси и изложби.

 

Член е на творчески съюзи в Европа и организации, подпомагащи закрилата на културното наследство.

 

Проф. Минеков е граждански и политически активист. Участва в инициативи за промяна на закони в областта на културата, музейното дело, правния статут на колекционерите и авторските права.

 

Служебен министър на културата от 12 май 2021 г.