EN

НЕНО ДИМОВ - Министър на околната среда и водите

Роден е на 20 септември 1964 г. в София.

 

Магистър е по математика и доктор по физика от СУ „Климент Охридски”. Научен сътрудник I степен (2002-2010) в Геофизичен институт БАН.

 

Член е на Генералната асамблея на Регионалния екологичен център в Сентендре, Унгария (1998-2002), на УС на Европейската агенция по околна среда (1997-2002).

 

Бил е главен секретар на Министерството на околната среда и водите и заместник-министър на околната среда и водите (1997-2001). В периода 2001-2002 г. е директор на дирекция „Програмиране и информация” към Изпълнителна агенция околна среда.

 

Бил е гост лектор „Европейски финансови източници в областта на Околната среда” в Института за регионално икономическо развитие (2001-2002) и гост лектор „Преговорите за присъединяване към ЕС – околна среда” във фондация „Конрад Аденауер“ и Европейския институт (2002-2003), изпълнителен директор на „Искабул” АД, хоноруван лектор във Философския факултет на СУ „Кл. Охридски”, член на Съвета на директорите на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД, председател на УС на Института за дясна политика.

 

Участвал в над 20 международни конференции и проекти.

 

Автор е на книгата „Околната среда: от енвиронментализма до свободата”. Има над 20 научни доклада и публикации, от които 11 на английски език.

 

Носител е на Ордена на Кралство Швеция „Officer First Class” (2000) за принос в процеса на европейска интеграция на България.

 

Народен представител от ДСБ в 40-ото Народно събрание.

 

Избран е за министър на околната среда и водите на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.