EN

Иван Демерджиев - служебен министър на правосъдието

Иван Демерджиев е роден през 1975 г. в гр. Пловдив.

През 2001 г. завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От октомври 2001 г.– адвокат, вписан в  Адвокатска колегия  – Пловдив.

От февруари 2007 г.– съдружник и управител на Адвокатско дружество Демерджиев, Петров и Баев.

От юни 2016 г. – член на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия  – Пловдив.

Юли  2016 г. – февруари 2019 г.  – секретар на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия  – Пловдив.

От февруари 2019 до май 2021 г. – председател на Адвокатска колегия – Пловдив.

От май 2021 г. е служебен заместник-министър на правосъдието.

Бил е председател на Асоциацията на студентите юристи – град Пловдив.

Служебен министър на правосъдието от 29 октомври 2021 г.