EN

Транспорт

Приоритети за управление (2017- 2021)

  1. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура.

1.1. ЖП инфраструктурата – модерна, екологична, достъпна

Закупуване на нови влакове;

Изграждане на жп линията София – Септември;

Изграждане на жп участък София – Волуяк, част от жп възел София;

Модернизация на жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2;

Модернизация на жп линията Драгоман – София;

Модернизация на жп възел Пловдив;

Възстановяване на проектните параметри на жп линията Русе – Варна.

1.2. Пътната инфраструктура – безопасна и модерна пътна инфраструктура.

1.2.1. Въвеждане на по-справедлив модел за плащане на пътищата – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки коли и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили.

1.2.2. Завършване на магистралния пръстен на страната и модернизация на пътната мрежа:

Ускорено доизграждане на АМ „Хемус”;

Доизграждане на АМ „Струма” (Благоевград – Сандански);

Изграждане на АМ „Калотина – София”;

Тунел под връх Шипка;

скоростен път Русе– В. Търново;

скоростен път Видин – София;

доизграждане на Южната дъга на Софийския околовръстен път;

Бургас – Слънчев бряг, обход Пловдив.

1.3. Създаване на условия за развитие на морския и речен транспорт.

1.4. Разширение на метрото в София. Подготовка за изграждане (проектиране) на интермодален терминал в гр. Варна и в гр. Видин.

  1. Привличане на инвестиции и професионално управление на транспортната инфраструктура и съоръжения.
  2. Повишаване на сигурността и безопасността на транспортния сектор, въвеждане на интелигентни транспортни системи.
  3. Подобряване на качеството на услугите в железопътния сектор, дългосрочна стратегия за българските железници.