EN

Култура

Приоритети за управление (2017- 2021)

  1. Приемане на национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм.
  2. Приоритетно финансиране на дейности по опазване на културното наследство - археологически проучвания, социализация и представяне на движимо и недвижимо археологическото наследство.
  3. Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на допълнителни публични и алтернативни средства, насочени към модернизиране на мрежата от културни институти, читалища и библиотеки в страната.
  4. Достигане до максимално финансиране на българското кино от държавата съгласно Закона за филмовата индустрия.
  5. Реално изпълнение на предвиденото в Закона за хазарта отчисление от 10% за Националния фонд „Култура”.
  6. Модернизиране на материалната база в сферата на културата – училища, театри, опери, музеи и др.
  7. Разширяване на присъствието на българската култура в Европа и по света и активна роля на българската култура във връзка с председателството на Съвета на ЕС.