EN

Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ (1 юли 2016 – 30 юни 2018 г.)

С документа можете да се запознаете тук.