EN

Доклад за самооценка на изпълнението на Втория план за действие на България за периода 2014-2016 г.

С документа можете да се запознаете от тук.