EN

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

 

С документа можете да се запознаете тук