EN

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

С документа можете да се запознаете тук

Публикувано на 6 февруари 2019 г.