EN

Обобщени доклади - Инспекторати по чл. 46 от Закона за администрацията

 

Обобщен доклад Инспекторати 2018

 

Обобщен доклад Инспекторати 2019

 

Обобщен доклад Инспекторати 2020