EN

Органи по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията

Обявените декларации са на лицата, заемащи публична длъжност, дали писмено съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Алексей Алексиев

Алекси Алексиев

Ангел Попов

Ангело Прокопиев

Андрей Пантев

Асен Асенов

Атанас Темелков

Бисер Борисов

Богдан Богданов

Божидар Момерин

Борис Димитров

Борис Стефанов

Валентин Димитров

Валтер Василев

Васил Никелов

Вилма Василева-Георгиева

Владимир Иванов

Гаврил Митов

Георги Камарашев

Георги Миленов

Дамян Илиев

Данаил Петров

Даниел Инджев

Дарин Ангелов

Диана Янчева

Димитър Владимиров

Димитър Греков

Димитър Йотов

Димитър Стоянов

Димитър Томов

Драгомир Димитров

Елена Чернева-Маркова

Емилияна Димитрова

Зоя Младенова

Иван Павлов

Иво Великов

Йорданка Ковачева

Калин Стануков

Камен Велев

Кирил Войнов

Константин Арабаджиев

Константин Райков

Красимир Симонски

Лиляна Станкова-Пройчева

Лъчезар Костов

Маноела Манева-Овчарова

Маргарита Пейкова-Юлиянова

Марияна Павлова

Мартин Банов

Михаил Груев

Надежда Китанова-Радева

Недялко Недялков

Николай Данчев

Николай Ненков

Николай Роснев

Офелия Кънева

Павел Иванов

Паун Илчев

Петко Николов

Петър Горновски

Петър Петров

Петър Харалампиев

Петя Александрова

Петя Иванова

Петя Кабакчиева

Петя Първанова

Радослав Миленков

Росен Желязков, нови

Румен Борисов

Сергей Цветарски

Симеон Николов

Станимир Пеев

Станка Величкова

Тодор Стоянов

Тодорка Янковска-Стефанова

Христо Георгиев, чл.12 т.3

Цветан Китов