EN

Органи по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията

Анелия Андреева

Асен Тутеков

Атанас Атанасов

Валери Йорданов

Димитър Георгиев

Елеонора Лилова

Теодора Иванова

Анелия Андреева - нова

Георги Георгиев

Иван Димитров

Ирина Николова

Надежда Китанова-Радева

 

Анжелина Тотева 1

д-р Цвятко Александров т.1

Елена Чернева-Маркова 1

Малина Крумова 1

Мариела Личева 1

Наталия Илиева 1

Стоян Стоев 1

 

Мариана Шумова

Мартин Банов

Паскал Желязков

Маноела Манова-Овчарова

 

Владимир Иванов

Илия Гюдженов

Калин Стануков

Калина Петрова

Кристиан Петков

Мария Шнитер

Мартин Банов

Надя Георгиева

Наталия Илиева

Цанко Бачийски

 

Валентин Андонов

Владя Борисова

Деян Стратев

Ивайло Спиридонов

Красимир Симонски

Марияна Павлова

Мариянка Живкова

Мартин Дановски

Румен Спецов

Снежана Спасова

Станислав Станчев

 

Асен Тутеков

Атанас Мазнев

Борис Борисов

Бранимир Димитров

Валери Борисов

Венелин Димитров

Галя Викьова

Даниела Миланова-Горчева

Евгений Атанасов

Николай Василев

Тодор Ванчев

Христо Вълчанов

 

Евгени Симеонов

Елисавета Тасова-Павлова

Христо Даскалов

Цвятко Георгиев

 

Ангел Мавровски

Димитър Киров

Калин Цеков

Мариана Тошева

Надежда Китанова-Радева

Оля Караджова

Румен Георгиев

Янита Манолова

 

Велина Николова-Великова

Димитър Илиев

Иван Френкев

Илко Гетов

Николай Мравов

Таня Митова

 

Ангел Джалев

Атанас Атанасов

Борис Михайлов

Владя Борисова

Диана Янчева

Ивайла Касърова

Койчо Коев

Константин Арабаджиев

Мария Лазарова

Михаил Кончев

Свилен Колев

Стоил Алипиев

Теодора Иванова

Христо Вълчанов

 

Евгени Симеонов

Иван Ганчев

Иван Шиков (нова)

Иван Шиков

Мила Власковска

Милена Петрова

Паун Илчев

Христо Вълчанов

 

Антонио Радоев

Лилия Георгиева

Румен Спецов

Светлозар Патарински

 

Ангел Мечков

Валентин Атанасов

Деньо Денев

Димитър Костов

Петър Петров