EN

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2022 г.,

С документа може да се запознаете тук


Друга информация