EN

Отчет за изпълнението на бюджета на Министерския съвет с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.03.2022 г.

 

С документите може да се запознаете тук:

 

Документ 1:

 

Документ 2: