EN

Данни за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства на МС (четвърто тримесечие) 2018 г.

 

Данните за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МС към 31.12.2018 г., можете да видите в следните файлове:

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МС