EN

Бюджет за 2022 г и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г. в програмен формат на Министерския съвет

Бюджет на Министерския съвет за 2022 г.

 

Бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 г. и за 2024 г. на Министреския съвет