A-   A+
EN

Министерският съвет ще проведе заседание на 26 януари

26.01.2022

Министерският съвет ще проведе заседание на 26 януари, сряда, от 12 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ, ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУ­ТЕН ФОНД, УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА УПРАВИ­ТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И РЪКОВОДИ­ТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В СЪВЕТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАН­КА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЧЛЕН НА СЪВЕТА.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТИЛ ВОЛФГАНГ ТРУКЕН-МЮЛЕР ОТ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОС­ТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЩУТГАРТ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА ПРОВИНЦИЯ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ И ЗА ЗАКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНОТО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО.

Внася: министърът на външните работи

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯ­ВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАЕМНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНИ С ОТТЕГЛЯНЕТО НА БАНКАТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИБОР КАТО РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, СЪДЪРЖАЩО СЕ В УВЕ­ДОМЛЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКА ОТ 11 АВГУСТ 2021 Г. И ПИСМО-ОТГОВОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

  1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.

Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

 

  1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧ­НИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на здравеопазването