A-   A+
EN

С общо 860 млн. лв. ще бъдат компенсирани бизнесът и мрежовите оператори заради високите енергийни цени. Ваксинираните пенсионери ще получат 75 лв. към пенсиите си

30.12.2021

Министерският съвет одобри на днешното си заседание допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. в размер до 450 млн. лв. Средствата са осигурени от преизпълнение на данъчните приходи в Държавния бюджет и вариантите за тяхното изразходване бяха одобрени от Народното събрание на 23 декември.

 

С допълнителните средства ще бъдат компенсирани до края на м. март 2022 г. всички небитови потребители заради високите цени на електроенергията и природния газ.

 

Правителството одобри също така програма, предвиждаща операторите на електроразпределителните и електропреносната мрежа в страната да бъдат компенсирани в пълен размер за натрупания в периода юли - декември 2021 г. критичен дефицит от разходите за електроенергия за технологичните им нужди.

 

По закон мрежовите оператори закупуват енергията, необходима за покриване на технологичните им разходи, изцяло от свободния пазар. В същото време КЕВР определя прогнозна пазарна цена за покриване на технологични разходи, която за текущия регулаторен период е 131.27 лв/MWh за електроразпределителните дружества и 124.85 лв/MWh за ЕСО ЕАД. Тези стойности са значително под действителните борсови цени.

 

С предходно свое решение Министерският съвет вече утвърди компенсация за мрежовите оператори за месеците октомври и ноември в размер на 110 лв/мвтч. Независимо от това, в системата се натрупва значителен финансов дефицит, който застрашава изпълнението на инвестиционните и ремонтните дейности на операторите. Това е непосредствена обективна пречка за изпълнение на основни техни лицензионни задължения, които не са следствие от недобросъвестни действия или бездействия. С днешното си решение Министерският съвет регламентира мрежовите оператори да бъдат компенсирани до пълния размер на разликата между определената от КЕВР прогнозна цена за технологични разходи и извършените реални такива разходи за съответния месец. Компенсациите ще бъдат изплатени до 28 февруари 2022 г., след получаване на положително становище от Европейската комисия.

 

Анализите показват, че ако електроразпределителните предприятия и ЕСО ЕАД бъдат подкрепени по програмата, това ще намали финансовия дефицит, който следва да бъде компенсиран със следващо ценово решение на КЕВР и така ще ограничи необходимостта от съществено повишаване на цените на мрежовите услуги за всички крайни потребители. В този смисъл програмата „спестява" по около 4.50 лв/MWh средно за присъединените към преносната мрежа и около 20 лв/MWh средно за присъединените към разпределителни мрежи, с каквито суми иначе би трябвало да се увеличат мрежовите такси заради натрупания дефицит. Това има пряко положително влияние върху всички потребители в страната - битови и небитови.

 

Подпомагането на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия според стартираната от служебното правителство програма, ще продължи и през м. декември 2022 г., реши още правителството днес. Общият финансов ресурс за компенсиране на технологичните разходи на мрежовите оператори и за подпомагане на небитовите крайни клиенти през м. декември 2021 г. е в размер на 410 млн. лв.

 

Правителството отпусна и 100 млн. лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за насърчаване на ваксинацията срещу Ковид-19. Със средствата Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплаща еднократна добавка от 75 лв. към пенсиите на всички пенсионери със започнал, завършен ваксинационен курс или с поставена допълваща (бустерна) доза.

 

Хората, които до 31 декември 2021 г. имат завършен ваксинационен курс, ще получат допълнителното плащане с пенсиите си за февруари догодина. Еднократна добавка от 75 лв. ще бъде изплатена и на възрастните, които в периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. завършат пълния ваксинационен курс или поставят допълваща (бустерна) доза ваксина. Същият финансов стимул ще получат и пенсионерите, които поставят първа доза ваксина от 1 до 30 юни 2022 г.

 

Пенсионерите не трябва да подават заявление за получаването на средствата, нито да изпращат зелен сертификат или други здравни документи до държавните институции. Информацията за хората, които имат право на еднократна добавка, ще се обменя всеки месец по служебен път между НОИ и Министерството на здравеопазването. Допълнителните средства към пенсиите ще се изплащат през месеца, следващ месеца, през който осигурителният институт е получил информация за правоимащите.