A-   A+
EN

Николай Денков - министър на образованието и науката

Николай Денков е академик на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europea, професор и доктор на науките по физикохимия. Според класация на университета в Станфорд от 2021 г. той е сред първия 1% на най-влиятелните учени в света в своята област. Публикувал е над 175 научни статии. Неговите разработки са цитирани над 8500 пъти в научната литература (h-index = 47). Има 12 патента, включително шест международни (WIPO, US, Europe) и четири чуждестранни. Ръководил е повече от 45 международни проекта.

 

За своите научни постижения акад. Николай Денков е удостоен с редица престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда “Питагор” на МОН.

 

От 2014 до 2016 г. акад. Николай Денков е бил заместник-министър на образованието и науката, а през 2017 г. и от май 2021 г . до 13 декември 2021 г.- служебен министър на образованието и науката.

 

Избран от 47-ото Народно Събрание за министър на образованието и науката на 13 декември 2021 г.