EN

Стела Балтова - служебен министър на туризма

 

Стела Балтова е родена през 1961 г.

 

Завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на френски език „Захари Стоянов“ – гр. Сливен.

 

През 1988 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет, София, със специалност "Технология на полимери, текстил и кожи". Продължава образованието си в Университета на Северен Елзас, Франция. Магистър е по дигитален маркетинг.

 

Притежава различни бизнес квалификации от европейски и световни институти.

 

В периода 2002-2005 г. е на дипломатическа работа като икономически съветник, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Копенхаген, Дания. По-късно работи в дирекция "Външноикономическа политика" на Министерство на икономиката и енергетиката.

 

През 2007-2009 г. е заместник-председател на Държавна Агенция по туризъм. Координатор е на Средносрочна рамкова инвестиционна програма 2008- BG161PO001/3.3-01/2008 по ОПРР (2008-2009).

 

Ръководи проекти в областта на националния маркетинг (2008-2011).

 

Стела Балтова е доцент по икономика на бизнес услугите. Преподава в магистърските програмите „Управление на туризма“ и „Предприемачество и иновации“ на Международното висше бизнес училище - Ботевград.

 

Директор е на Центъра за продължаващо обучение в МВБУ.

 

Служебен министър на туризма от 12 май 2021 г.