EN

ПЕТЯ АВРАМОВА - Министър на регионалното развитие и благоустройството

Инженер, магистър от Технически университет – София.

 

Професионален опит:

До 2009г. – инженерна дейност.

 

Заместник-кмет по устройство на територията, общинска собственост, строителство и екология в Община Враца от 2009 – 2011г.

 

Председател на Общински съвет – Враца в периода 2011-2013г.

 

Народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание от 6 МИР – Враца.

 

Избрана за народен представител в 44-то Народно събрание. Заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и член на Комисията по енергетика.

 

Заема поста министър на регионалното развитие и благоустройството от 20.09.2018 г. след решение на 44-то Народно събрание.