EN

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ - министър на икономиката

 

Роден е през 1978 г. в гр. Самоков.

По образование Лъчезар Борисов е магистър по "Макроикономика" от Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Получава втора специалност по "Счетоводство и Финанси" от Института за следдипломна квалификация към УНСС.

Лъчезар Борисов започва работа като главен експерт през 2002г.  в Министерството на икономиката. От 2006г. до 2017г. е началник на отдел, като ръководи отдели „Преструктуриране и капиталови пазари“ и „Управление и преструктуриране на държавното участие“. През този период е изпълнявал още длъжностите началник на отдели „Инвестиционни проекти, международни програми и маркетинг“ и „Стратегически анализи и прогнози“.

В периода февруари 2017 – юли 2020г. е заместник-министър на икономиката.

Владее английски език.

Избран е за министър на икономиката на 24 юли 2020 г. от 44-ото Народно събрание.