A-   A+
EN

ВЪВЕДЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Европейският съюз (ЕС) е уникален по своята същност проект, в основите на който са мирът, стабилността и просперитетът на Европа и европейските граждани. Европа и светът днес са изправени пред сериозни геополитически, икономически и социални предизвикателства – визията за бъдещето на Европа, миграцията и сигурността, решителната фаза на преговорите за излизане на Великобритания от ЕС, промените в климата, икономическото и социално развитие, цифровият дневен ред.

България поема ротационното председателство в период, в който за бъдещото развитие на ЕС от решаващо значение са единството и солидарността на държавите членки. Заключителната фаза в работата на институциите на ЕС в рамките на настоящия мандат създава високи очаквания към председателството на Съвета на ЕС за напредък по много от значимите законодателни инициативи.  

Осъзнавайки отговорността си на ротационен председател, България ще бъде честен посредник и ще работи за намирането на общи решения в отговор на очакванията на Европа и европейските граждани за повече сигурност, стабилност и солидарност, стремейки се в перспектива към утвърждаването на една силна, цифрова и единна Европа посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия.

Председателството ще работи в дух на прозрачност и в тясно сътрудничество с държавите членки и всички институции на ЕС в отговор на очакванията на европейските граждани и младите хора, които са ключът към осигуряване на устойчиво развитие на всяка една държава.

Девизът на Българското председателство „Съединението прави силата“ се свързва с държавността и историята на страната ни и следвайки Декларацията от Рим, отразява идеята за обединена и солидарна Европа.