EN

Втори ден на формалната среща на министрите на ЕС по околна среда

11.04.2018

В Националния дворец на културата в София на 10 и 11 април ще се проведе неформална среща на министрите на ЕС по околна среда. Тя ще бъде съсредоточена върху три теми: качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране, изменението на климата.

 

Вторият ден на срещата ще започне в 10,30 часа и ще бъде посветен на международните преговори за климата и диалогът „Таланоа“. 2018 година е решаваща за постигане на съгласие за Работната програма за Парижкото споразумение и гарантиране, че паралелните процеси, предвидени на COP24, а именно политическата фаза на диалога „Таланоа“, прегледът преди 2020 година и събитието на високо равнище относно финансирането за климата, също са успешни и конструктивни.