EN

Неформална среща на министрите на ЕС по околна среда

10.04.2018

В Националния дворец на културата в София на 10 и 11 април ще се проведе неформална среща на министрите на ЕС по околна среда. Тя ще бъде съсредоточена върху три теми: качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране, изменението на климата.

 

През първия ден на срещата, чието начало е 11,30 ч.,  дебатите ще бъдат съсредоточени върху защитата на човешкото здраве и околната среда и възможните решения, които биха подобрили качеството на атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха е сериозен екологичен и социален проблем, който поставя много предизвикателства, свързани с управлението и намаляването на вредното въздействие на замърсителите. Това е въпрос, който се нуждае от разглеждане, тъй като пред него са изправени както отделните държави, така и ЕС като цяло.

 

Следващата сесия ще бъде посветена на намирането на по-добри решения за по-добро прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Министрите ще обсъдят три основни теми: съществуващите инструменти за изграждане на капацитет, сред които партньорския инструмент за обмен на добри практики сред държавите членки; междусекторното сътрудничество с акцент върху диалозите за чист въздух и диалозите с държавите в рамките на Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда и накрая, но не на последното място, рационализирането на задълженията за докладване и намаляване на административната тежест. Особен акцент ще бъде поставен върху нуждата от повече съгласуваност между секторното законодателство.

 

Пресконференцията е планирана за 17 часа.