EN

Министър Цачева свиква Съвета по съдебна реформа

14.03.2018

Министърът на правосъдието Цецка Цачева свика заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

 

Дневният ред на заседанието, което ще се проведе на 14 март в Министерството на правосъдието, включва обсъждане на предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица; обсъждане на изпълнението на препоръките на Европейската комисия от доклада за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от януари 2017 г. и приемане на отчет за работата на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система за  2017 г.

 

Материалите от заседанието ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на правосъдието.