EN

Министър Румен Порожанов ще участва в Kонференция за регионализация на заболяванията по животните, актуални за ЕС

08.03.2018

На 8 и 9 март в София ще се проведе TAIEX Международна среща за ролята на дивеча в контекста на управлението на здравето на животните, организирана от Българското председателство със съдействието на ГД САНТЕ на ЕК.

 

Форумът се провежда в рамките на един от основните приоритети на Българското председателство в ЕС, а именно работата по създаване на обща международна стратегия, международно и междуинституционално  сътрудничество за подобряване на здравеопазването и стопанисването на дивеча, ловните практики, опазване здравето на хората и животните, стабилна икономика и търговия с живи животни и продукти от животински произход.

 

Събитието ще бъде открито от г-н Витянис Андриукайтис, еврокомисар за здравеопазването и безопасността на храните, и г-н Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите на България.

 

На форума ще присъстват и представители от ветеринарните служби и ловни организации на всички държави членки на ЕС, както и от съседни трети страни – Беларус, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Косово, Грузия, Молдова, Черна гора, Сърбия, Турция, Украйна и Русия, Европейската комисия, Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE),  Международния съвет за опазване на дивеча и дивата природа (CIC), Европейската федерация на асоциациите за лов и опазване на дивеча (FACE) и Канадския център по здравеопазване на дивеча.