EN

ВЪВЕДЕНИЕ

I.

Трите председателства ще се стремят да намират общи решения с цел изграждане на общо бъдеще. Трябва да подобрим комуникацията със и участието на гражданите и да съсредоточим вниманието си върху техните очаквания, по-специално върху работните места, растежа и сигурността. Настоящата 18-месечна програма предвижда ориентиран към бъдещето план, в който централно място заемат очакванията на гражданите за съвместно справяне с нашите общи предизвикателства, укрепване на доверието в Европейския съюз, така че той да се доближи до гражданите, и — при спазване на принципите на по-добро регулиране — опростяване на живота и на стопанската дейност чрез постигане на осезаеми резултати. Акцентът и приоритетите на програмата отразяват стратегическата програма на Европейския съвет и инициативите от съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г. В съответствие с Римската декларация трите председателства също така ще продължат дебата относно бъдещето на ЕС, съставен от 27 държави членки.

 

Официален уеб сайт на първото Българско председателство на съвета на ЕС - 2018 г.