Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Прогноза за демографското развитие на Република България до 2040 г.

С документа може да се запознаете тук