EN

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2017 година

С документа можете да се запознаете тук