EN

Данни за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства на МС към 30.09.2018 г.

Данните за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства на МС към 30.09.2018 г. можете да видите в следните файлове:

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чуждите средства

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДПМ

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ