EN

Бюджет на Министерския съвет за 2019 г. съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. в програмен формат на Министерския съвет

 

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА